Hướng dẫn sử dụng bảng quản trị dịch vụ Cloud Email


Để quản trị dịch vụ email, quản lý thông tin từng cá nhân và người dùng trong công ty. Khả năng sử dụng công cụ quản lý là điều không thể thiếu. Sau đây ISA xin phép hướng dẫn cách sử dụng bảng quản trị dịch vụ Cloud Email do ISA cung cấp.

1. Đăng nhập:
 • Truy cập vào trang web https://isamail.vn/admin 
 • Điền thông tin tài khoản đã được cung cấp và đăng nhập.

2. Domain, tên miền:
 • Sau khi đăng nhập, tất cả các domain và tên miền do tài khoản này quản lý sẽ xuất hiện.
 • Truy cập vào tên miền của bạn.

3. Quản lý User:
 • Sau khi truy cập vào tên miền sẽ hiển thị: tên domain, dung lượng.
 • Tiếp tục nhấn vào User để quản lý user.

 • Các user thuộc tên miền này sẽ xuất hiện.
 • Để tạo thêm user bạn nhấn vào +User.

 • Điền các thông tin cần thiết của User mới cần tạo và nhấn Add.

 • User mới sẽ xuất hiện trên danh sách.
 • Nhấn vào User bạn muốn thao tác.

Mục 1: General

 • Các thông tin của user này sẽ xuất hiện ở mục General.
 • Bạn có thể thay đổi thông tin theo ý muốn, sau đó nhấn Save changes.

Mục 2: BCC

 • Bản sao ẩn (Blind carbon copy - Bcc) là chức năng chuyển tiếp thư với chức năng ẩn thông tin người nhận.
 • Nhập email mà bạn muốn, mỗi khi mail tới hoặc gửi đi sẽ gửi một bản nháp đến email này.

Mục 3: Relay

 • Cũng gần giống với mục BBC là sẽ gửi một bản đến email bạn chọn mỗi khi nhận hoặc gửi thư. Nhưng khác là thư gửi đi sẽ hiện thông tin của email chính.

Mục 4: Catch all

 • Nhập email mà bạn muốn, các thư gửi đến các địa chỉ không tồn tại sẽ được gửi vào địa chỉ email này.

Mục 5: Aliases

 • Email được gửi tới người dùng địa chỉ domain chính (vd:isatest.com) sẽ được gửi tới email này (user@isa.com.vn).

Mục 6:Throttling

 • Đây là phần thiết lập thông tin domain mà bạn đang quản lý.

Mục 7: Greylisting

 • Chức năng quản lý hộp thư rác cho phép hộp thư của bạn ngăn chặn những thư có nội dung sai trái hoặc spam gửi vào hộp thư của mình.
 • Chức năng này cũng cho phép bạn chọn những địa chỉ email không được phép đưa vào hộp thư rác.

Mục 8: White/Blacklist:

 • Whitelist cho phép bạn chọn những địa chỉ email có vị trí ưu tiên cao hơn.
 • Blacklist cho phép bạn chọn những địa chỉ email bị hạn chế gửi và nhận đối với email của bạn.

Mục 9: Spam Policy

 • Cho phép bạn tùy chỉnh chính sách ngăn chặn spam:
  • Kiểm tra thư rác.
  • Kiểm tra virus.
  • Kiểm tra tiêu đề xấu.
  • Kiểm tra các loại tệp cấm.

Mục 10: Password

 • Bạn có thể đổi lại password cho bất kỳ tài khoản nào bạn quản lý mà không cần phải nhớ mật khẩu cũ.

Mục 11: Nâng cao

 • Nhận thư cho tài khoản này trên máy chủ thư
 • Gửi thư qua SMTP qua TLS / SSL
 • Tìm nạp thư qua POP3 qua TLS / SSL
 • Tìm nạp thư qua IMAP qua TLS / SSL
 • Tùy chỉnh quy tắc lọc thư qua TLS / SSL
 • Công cụ nhóm  (Lịch, Danh bạ, Công việc)

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?